Holdbeskrivelser

Mandag

Hyggeholdet


Mandagsholdet  er lidt "hyggehold", som startede i september 2017. Der er 13 dansere pt. Der kommer ind imellem en ny danser til, og de bliver godt modtaget af de "gamle" dansere.


Ikke for mange alt for svære danse, og gerne for nogens vedkommende Country præget. De vil gerne have meget repetition, mindst hver anden gang.  Det prøver jeg at efterkomme, så det bliver ofte til 2 gange repetition,alt efter hvor svær den sidste nye dans har været.  


  Holdet er blevet rigtig gode til line dance og de hygger sig, til trods for lidt sved på panden ind imellem.
 Jeg holder meget af dem.

Mandag
kl. 12.30 - kl. 14.00

Holbæk kasernen cafeen

Susanne Thomasen

Tlf. 20874480

Torsdag

Let øvede+

Et stort let øvede hold, der har danset i mange år.

Altid god stemning og godt humør, og er super gode til at tage imod nye dansere på holdet.

Ca ny dans hver 2 uge, men holder også meget af “de gamle” danse.

En stor fornøjelse
at undervise på...!
Torsdag
kl. 18.00 - kl. 19.30

Holbæk kasernen cafeen

Gitte Ingberg-Jensen

Tlf: 40535467

Begynder +


Vi er et hold med dansere, som  startede i 2020.


Et hyggeligt hold, der har stort "gå på" mod.

Og altid godt humør.


Der er grundig gennemgang af hver ny dans efter behov.

 

Torsdag

kl. 19.35 - kl. 21.05

Gitte Ingberg-Jensen

Tlf: 40535467

Holbæk kasernen cafeen