Kontingent

Velkommen til ny opstart, til både nye og trofaste “gamle” dansere.

Kontingent fra uge 36 2020 til og med uge 4 2021

Et hold:    625, kr  fra uge 36 til og med uge 4, 2021

To hold:   925, kr fra uge 36 til og med uge 4,  2021


Fratrækning af rest på forårskontingentet ( Grundet Corona nedlukning),
vil blive modregnet det nye kontingent.


Kontingent skal være indbetalt senest 2. danseuge.
På konto: Reg.nr.: 1726 kontonr.: 6447585462
eller kontant betaling.