2014

2014


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Lørdag den 5. april 2014 kl 15.00 Jernløse Halle


Der var 27 medlemmer mødt op.


Dagsorden:

Valg af dirigent

Marianne Roed blev valgt til dirigent.2. Valg af stemmetællere

Anette K. Nielsen, Tinna Hansen og Lone Olsen blev valgt til stemmetællere.3.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Medlemstallet faldet lidt siden sidste år, p.t. ca. 65 medlemmer.

Der har været 6 best.møder, hvoraf de2 har været med instruktørerne.

Arrangementer og opvisninger siden sidst:

13/4 2013 forårsfesten. 18. maj opvisning til træskibsfestival på havnen. 1. juni opvisning Hagested ved veteranbilstræf. 16. juni opvisning til "Mølledagen". 31. august gadedans iHolbæk. 7. september  "Muslingefestival" på havnen. Der har været fin tilslutning til næsten alle opvisningerne, trods vind og vejr. Klubbens sommerdans på Is-Rosen var en succes, nogle onsdage over 50 dansere. 23. november havde klubben så sin julefest med lys og hygge.

 

Planlagte arrangementer og opvisninger:

Mølledag d. 15. juni, opvisning kl. 13 og 14.30. Lørdag d. 2. august, " Viking Run" i Roskilde

hvor mange af klubbens dansere skal med. Fredag d. 29. august gadedans ved aftenåbent i

Holbæk. Fredag d. 26. september "Frivillig Fredag" på KK, fra ca. kl. 15.30. Dette er ikke

planlagt færdig endnu. Klubbens julefest afholdes d. 22. november, og klubbens forårsfest

2015 afholdes d. 11. april. Og så er der igen sommerdans på Is-Rosen, om onsdagen, i juni, juli og august.

 

En stor tak blev givet til de medlemmer, der altid er villig til at give en hjælpende hånd når det

gælder, og stor tak til hjælperne ved Kunsthåndværkermarkedet på KK i august måned.

Med hensyn til danselokaler fra september, er det de samme som vi har nu.

Formanden gav en stor tak til de 2 afgående best. medlemmer: Kasserer Lone Christensen og Kitty van der Westen. Kitty dog været ude i en periode, men de har begge været med til at starte Hopalong som selvstændig klub den 7. april 2005.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2013 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.


6. Valg

Der blev valgt 3 best.medlemmer for 2 år: Janni Joconde, Betina Skovsager og Lise Pedersen.

Der blev valgt 2 suppleanter for 1 år: Bettina Jensen og Anette Kruuse Nielsen.

Der blev valgt 1 revisor for 2 år: Grethe Wieslander.

Der blev valgt 1 revisorsuppleant for 1 år: Elsa Mouritzen.


7. Eventuelt.

Der var ikke noget under eventuelt.

Formanden takkede dirigenten, og de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Takkede bestyrelsen for godt samarbejde, og bød de nye bestyrelses medlemmer velkommen.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 15.45

Bestyrelsen pr. 23. maj  2014 består således af:

Formand           Susanne Thomasen

Kasserer           Anette Kruse Nielsen

Sekretær          Janni Joconde

Best.medl.       Betina Skovsager

Best.medl.       Lise Pedersen

Suppleant 1     Jacob Frisholt

Suppleant 2     Bettina Jensen