2013

2013


Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Lørdag den 13. april 2013 kl 15.00 Jernløse Hallen


Dagsorden:

Valg af dirigent

Marianne Roed blev valgt til dirigent.2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Pia og Vibeke


3.Bestyrelsens beretning ved formanden

3.Bestyrelsens beretning ved formanden.

Uddrag af beretning:

Medlemstallet faldet lidt siden sidste år, p.t. ca. 65 medlemmer.

Der har været 6 best.møder, hvoraf de2 har været med instruktørerne.

Arrangementer og opvisninger siden sidst:

13/4 2013 forårsfesten. 18. maj opvisning til træskibsfestival på havnen. 1. juni opvisning Hagested ved veteranbilstræf. 16. juni opvisning til "Mølledagen". 31. august gadedans iHolbæk. 7. september  "Muslingefestival" på havnen. Der har været fin tilslutning til næsten alle opvisningerne, trods vind og vejr. Klubbens sommerdans på Is-Rosen var en succes, nogle onsdage over 50 dansere. 23. november havde klubben så sin julefest med lys og hygge.

 

Planlagte arrangementer og opvisninger:

Mølledag d. 15. juni, opvisning kl. 13 og 14.30. Lørdag d. 2. august, " Viking Run" i Roskilde

hvor mange af klubbens dansere skal med. Fredag d. 29. august gadedans ved aftenåbent i

Holbæk. Fredag d. 26. september "Frivillig Fredag" på KK, fra ca. kl. 15.30. Dette er ikke

planlagt færdig endnu. Klubbens julefest afholdes d. 22. november, og klubbens forårsfest

2015 afholdes d. 11. april. Og så er der igen sommerdans på Is-Rosen, om onsdagen, i juni, juli og august.

 

En stor tak blev givet til de medlemmer, der altid er villig til at give en hjælpende hånd når det

gælder, og stor tak til hjælperne ved Kunsthåndværkermarkedet på KK i august måned.

Med hensyn til danselokaler fra september, er de

Uddrag af beretning:

Vi er pt. 82 aktive medlemmer + 4 instruktører.

Klubben har 7 hold dansere.

Der har været 6 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været med instruktører.

 

Ting der er sket siden sidst:

Afslutningsfest den 12. maj og julefest den 24. november. Klubben har taget godt imod sine gæster fra RÆM.

Som nyt havde vi sommer dans på Markedspladsen i juni, juli og august hver onsdag.

Det blev en stor succes til både vores egne og uden fra dansere.

Opvisning til SWOP festival den 19. maj

Opvisning til åbent hus på KK: Tak til de dansere der hjalp i cafeen.

Opvisning ved Jernløse mølle til Mølledagen 3. søndag i juni

fællestur til Vikinge Run i Roskilde i august

 

Kunsthåndværkermarkedet på KK den 18. og 19. august; Tak til de dansere der hjalp i cafeen.

Samme weekend aktivitetsdag i Jernløse hvor vi dansede hele dagen

Til natløb dansede vi på Markedspladsen hele aften

Dans til Muslingefestival 1. lørdag i september

 

Kommende Klub arrangementer:

Forårsfest ( samme aften som generalforsamling)

Sommer dans på Markedspladsen i juni, juli og august hver onsdag

fra kl. 18.00 til ca. 20.30

Opvisning til Træskibsfestival Pinse lørdag den 18. maj

Opvisning i Hagested ved veteran campingvogn træf den 1. juni

Opvisning ved Jernløse mølle til Mølledagen den 16. juni

Aktivitetsdag i Jernløse den 17. august, inklusiv kræmmermarkedet hvor vi måske vil leje et stand til Hopalong.

Hjælp til Kunstværkermarkedet på KK den 25. og den 26 august

Måske igen Muslingefestival.

Opvisning i byen til Natløb

Julefest den 23. november 2013 og Forårsfest lørdag den 5. april


Tak til Janni der er gået ud af bestyrelse pga. flytning.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2012 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.


5. Behandling af indkomne forslag

Forslag til et festudvalg. > Der var ingen interesse til et festudvalg.


6. Valg

På valg er:

Formand: Susanne Thomasen blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Jacob Frisholt blev genvalgt

Lise Pedersen blev bestyrelsesmedlem i stedet for Jannie

Valg af suppleanter:

Bettina Jensen blev genvalgt

 

Betina Skovsager blev valgt

Revisor:

Lone Olsen blev valgt

Revisorsuppleant:

Grethe Wieslander blev valgt7. Eventuelt.

Der var ikke noget under eventuelt.


Formanden takkede dirigenten, og de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Takkede bestyrelsen for godt samarbejde.


Bestyrelsen pr. 13. april 2013 består således af:

Formand Susanne Thomasen

Kasserer Lone Christensen

Bestyrelsesmedlem Jacob Frisholt

Bestyrelsesmedlem Kitty van der Westen

Bestyrelsesmedlem Lise Pedersen

  1. Supplant Bettina Jensen
  2. Supplant Betina Skovager