2011

2011


1

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 7. april 2011


Dagsorden:

Valg af dirigent

Marianne blev valgt til dirigent.


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Annette Thrane og Susanne Terp-Sørensen


3.Bestyrelsens beretning ved formanden

Uddrag af beretning:

Vi er pt. 120 aktive medlemmer + 4 instruktører.

Klubben har 8 hold dansere.

Der har været 5 bestyrelsesmøder, hvoraf de 3 har været med instruk

 

Af ting der er sket siden sidst:

Countryholdet er blevet nedlagt ?Men i stedet er lavet et Fitness Linedance hold.

Julefest d. 27 november

Rystesammenfest d. 5. marts

I juli var der 12 personer som deltog p?Odden hos Dancing on Line

Sundhedsdagen p?Ahlgade d. 12 juni. Stor succes, og er blevet hyret igen i år til den 18. juni.

Mølledag i Nr. Jernløse. D. 20 juni. Fint fremmøde. Er blevet inviteret igen til d. 3. søndag i Juni.

Kunsthåndværkermarked d. 21-22 august. Stor tak til de 4 hjælpere.

Deltagelse af ”Natløb?d. 27 august. Fint fremmøde og masser af tilskuere.

Sommerdans p?KK. 3 gange i juni og 3 gange i august. Som altid flot fremmøde.

Tur til Folketinget d. 17. januar. God tur med rundvisning. 17 tilmeldte.

 

Kommende klub arrangementer:

Afdansningsfest d. 14 maj 2011

Julefest d. 25 november 2011

Klubfest d. 25 februar 2012

Afdansningsfest d. 12 maj 2012

Sommerdans bliver kun afholdt i august (torsdage). Nærmere info p? hjemmesiden.

Til slut en tak til bestyrelsen for samarbejde i året der er gået og tak til instruktørerne for deres arbejde og samarbejde med bestyrelsen. Uden dem blev der ingen fester og ingen danseundervisning og slet ingen klub. Rigtig stor tak til alle vores trofaste dansere, både ”nye?og ”gamle? Tak for året der er gået.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet for 2011 blev gennemgået og godkendt uden kommentarer.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag.                        


6. Valg

På valg er:

Formand: Susanne Thomasen - blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Jacob Frisholt - blev genvalgt.

Valg af 2 Suppleanter:

Marianne Roed blev valgt til 1. suppleant

Annette Nielsen blev valgt til 2. suppleant

Revisor:

Lise Pedersen ?blev genvalgt

Revisorsuppleant:

Susanne Terp-Søren - blev genvalgt.


7. Eventuelt.

Ønske fra medlem om at bestyrelsen får et bedre samarbejde.

Lone ønsker forslag fra dansere om hvad vi skal søge tilskud til:

Fx .kan nævnes:

Tøj

Sommerdans på havnen

Julefrokost Bestyrelsen pr. 19. april 2012 består således af:

Bestyrelsen pr. 07. april 2011 består således af:

Formand Susanne Thomasen

Bestyrelsesmedlem Jacob Frisholt

Bestyrelsesmedlem Bodil Petersen

Bestyrelsesmedlem Karin Pedersen

Kasserer Lone Christensen

  1. Supplant Marianne Roed
  2. Supplant Annette Nielsen