2009

2009

1

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 23. april 2009


Vi var med 75 personer tilstede


Dagsorden:

Valg af dirigent

Dinna Olsen blev valgt til dirigent.


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Anette og Susanne


3.Bestyrelsens beretning ved formanden

Hopalong Liners  er i gang med sit 5. år som klub.

Det er pt. 9 hold. + det såkaldte Blandede Bolcher hold, dans på tværs af holdene. Bestyrelsen har afholdt 6 møder hvoraf de 3 er med instruktørerne.

Arrangementer fra sidste år:

Afdansningsbal den 16. maj

Julearrangement i november.

Rystesammenfest den 21. marts.

Der var mange tilmeldinger til alle arrangementer.

Og med masser af hygge og danseglæde.

Til sommeren 2008 blev der holdt sommerdans i juniog august. Juli havde klubben ferie.

Sommerdans er kun ren ’’vedligeholdelse’’, og for dem der ikkekan undvære at danse hele sommeren.

Der har været nogle opvisninger på Kaserne og nogle gadedanse.

 

Klubben siger tak til alle instruktører, bestyrelsen og alle andresom frivilligt hjalp til, for den store indsats til arrangementer og sommerdans.

 

Hjemmesiden

Hjemmesiden med webmasteren Kitty van der Westen kører rigtig godt.

 

Kommende arrangementer
For 4. gang afdansningsbal den 15. maj i Jernløsehallen
Weekendarrangement på Sj. Odde.
Julefesten den 21. november i Jernløsehallen.
Hopalongs fødselsdagfest den 17. april 2010.
Sommerdans og de sædvanlige opvisninger på Kulturkasernen og på gaden.

 

Tak til alle.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet er blevet godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke kommet nogle forslag.                        


6. Valg

Susanne Thomasen er blevet genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Jacob Frisholt er blevet genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Karin Pedersen er valgt som suppleant

Alice Johansson er valgt som suppleant

Lise Pedersen er blevet valgt som revisor.

Susanne Terp- Sørensen er blevet valgt som revisorsuppleant.


7. Eventuelt.

Klubben deltager ikke i DGI landstævne på grund af for høje omkostninger.

Der var forespørgsel om man kunne fremrykke tidspunktet til opvisningerne til Kulturkasernen. Det er desværre ikke noget klubben bestemmer. Klubben har forsøgt, men det lykkedes ikke.

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.00 med tak fra Susanne for

en god aften, samt tak til bestyrelsen, instruktørerne og danserne.