2008

2008

1

Referat af generalforsamling i Hopalong Liners

Torsdag den 10. april 2008


Vi var med 65 personer tilstede


Dagsorden:


Valg af dirigent

Anette K. Nielsen blev valgt til dirigent.


2. Valg af stemmetællere

Der blev valgt 2 stemmetællere

Anne Pedersen og Else Lim


3.Bestyrelsens beretning ved formanden

Hopalong Liners  er den 5. april blevet 3 år som klub.

Aktive medlemmer er d.d. 145.

Fremover bliver der holdt bestyrelses/instruktørmøder 2 gange om året.

 

Arrangementer fra sidste år:

Afdansningsbal i maj måned

Bustur til amager Linedansers i oktober.

Løvfaldsfesten i november.

Rystesammenfest i Vommevad Forsamlingshus i februar.

Der var mange tilmeldinger til alle arrangementer.

Og med masser af hygge og danseglæde.

Til sommeren 2007 blev der holdt sommerdans hver torsdag i juni og august. Juli havde klubben ferie.

Sommerdans er kun ren ’’vedligeholdelse’’, og for dem der ikke kan undvære at danse hele sommeren.

Den 28. marts havde vi akut opvisning på Kulturkasernen der holdt åbent hus.

Trods kort varsel mødt der 15 dansere op alligevel. Stor tak for det.

Klubben siger tak til alle instruktører, bestyrelsen og alle andre som frivilligt hjalp til, for den store indsats til arrangementer og sommerdans.

 

Hjemmesiden

Klubben har fået ny hjemmeside. Webmasteren er Kitty van der Westen.

Vi har også fået en ny instruktør i gang, Dinna, som startede begynderhold op i september. Der er endnu en ny instruktør i sigte, Søren Pedersen, som skal på kursus her i sommer. Og er der nogen af jer der er vild med tanken, kom da og sig det til os.

''Ris og ros''kasse

”Ris og ros” kasse hos instruktørerne bruges hvis man synes noget er godt eller dårligt, blot man underskriver brevet. Den er ikke til ønskedanse på en danseaften eller ønske om nye lokaler. Lokaleproblemet gør, at nogle hold må slås sammen en gang imellem, da vi ikke kan blive ved at lave nye hold.Det problem har alle klubber, ikke kun os.

Man kan altid vælge et andet hold hvis man syntes at det hold man går på, går for langsomt, for hurtigt, for nemt eller for svært. Er man i tvivl, så brug 2 minutter på at snakke med jeres instruktør om mulighed for op- eller nedrykning. Det koster ikke noget at være med en enkelt undervisningsaften.

 

Kommende arrangementer:

For 3. gang afdansningsbal den 16. maj.

Efter sæsonen slutter i uge 20 er der sommerdans hver torsdag. Juli feriemåned.

En 18/4 klubtur til Hårlev.

Fordi vi venter på svar på lokalansøgningen til kommunen samt

Kulturkasernen har vi ikke planlagt et nyt hold endnu. Hele undervisningsplanen kommer på hjemmesiden så snart den er på plads.

Tak til alle.


4. Forelæggelse af regnskab ved kassere

Regnskabet er blevet godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen havde et forslag om ændring af vedtægterne i paragraf §11.

Og tilføjelse af en ny vedtægt som hedder paragraf § 11.1

Begge dele er blevet vedtaget. Det kan læses på hjemmesiden.

                     


6. Valg

Lone Christensen er blevet genvalgt som kasserer.

Kitty van der Westen er blevet genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Alan Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem.

Jacob Frisholt er valgt som bestyrelsesmedlem.

Charlotte Dolleris er valgt som suppleant

Karin Pedersen er valgt som suppleant.

Konstituering kommer på plads til det næste bestyrelsesmøde.

Dinna Olsen er blevet genvalgt som revisor.

Lise Pedersen er blevet genvalgt som revisorsuppleant.7. Eventuelt.

Susanne fremviste T - shirt med vores logo lavet i perler som tryk man selv kunne stryge på hvilken som helst bluse. Der var der stor interesse for.


Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 20.00 med tak fra Susanne for en god aften, samt tak til afgåede bestyrelsesmedlemmer for en god tid.